Leibniz-Forschungsverbund
Gesundes Altern

© LFV Healthy Ageing / Tröster

Organization

Team

Astrid van der Wall

LRA Healthy Ageing
FLI Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute

Beutenbergstr. 11
D - 07745 Jena
Tel.: ++49 (0)3641 / 65 63 14
astrid.vanderwall(at)leibniz-fli.de


Prof. Dr. Eckart D. Gundelfinger

Prof. Dr. Constanze Seidenbecher

Sarah Schüler

Martina Rabe

LIN Leibniz Institute for Neurobiology

Brenneckestr. 6 D - 39118 Magdeburg
Tel.: ++49 (0)391 / 62 63 92 411
Fax: ++49 (0)391 / 62 63 92 419
wo(at)lin-magdeburg.de


PhD Committee

Anika Dirks
Leibniz Institute for Neurobiology (LIN), Magdeburg
Tel.: ++49 (0)391 / 62 63 93 301
anika.dirks(at)lin-magdeburg.de

Nadja Gebert
Leibniz Institute on Aging (FLI), Jena
Tel.: ++49 (0)3641 / 65 68 56
nadja.gebert(at)leibniz-fli.de

Richard Höchenberger
German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke (DIfE)
Tel.: ++49 (0)33 200 / 88 24 27
richard.hoechenberger(at)dife.de